خبر مهم برای دانشجویان جدید دانشگاه پیام نور

دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور تا فردا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ برای ثبت نام و انتخاب واحد فرصت دارند.

تصویر خبر مهم برای دانشجویان جدید دانشگاه پیام نور

به گزارش پرسون، دانشجویان کارشناسی ورودی سال ۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور تا روز گذشته ۲۳ مهر برای پذیرش غیر حضوری فرصت داشتند همچنین این دانشجویان تا فردا ۲۵ مهر ۱۴۰۰ برای ثبت نام و انتخاب واحد فرصت دارند.

تمام دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور می‌توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

منبع: مهر

365729