سرپرست دفتر شعر و ادبیات داستانی معرفی شد

ایوب دهقان‌کار مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در حکمی، غلامرضا طریقی را به سرپرستی دفتر شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران منصوب کرد.
تصویر سرپرست دفتر شعر و ادبیات داستانی معرفی شد

به گزارش پرسون، ایوب دهقان‌کار در متن حکم غلامرضا طریقی آورده است: «نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی در حوزه شعر و ادبیات، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دفتر شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حوزه شعر و ادبیات در پیشبرد وظایف محوله موفق و موید باشید.»

همچنین از زحمات مصطفی راضی جلالی مدیر پیشین دفتر شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران تقدیر شد.

منبع: برنا

364605