با این شرط بازی ایران و کره را از نزدیک ببینید

وزیر بهداشت و درمان شرط حضور هواداران را در بازی ملی اعلام کرد.

به گزارش پرسون، بهرام عین الهی وزیر بهداشت درباره حضور هواداران تیم ملی ایران در استادیوم اظهار داشت:

بازی ایران - کره با تعداد محدودی تماشاگر به شرط اینکه دو دُز واکسن را تزریق کرده باشند، برگزار می شود.

363615