اربعین حسینی تسلیت باد

تصویر اربعین حسینی تسلیت باد

بسوز‌ای دل که امروز اربعین است
عزای پور ختم المرسلین است
قیام کربلایش تا قیامت
سراسر درس، بهر مسلمین است


اربعین حسینی تسلیت باد

رسانه پرسون

352320