واکسن‌های تک دزی مناسب چه سنینی است؟

دبیر کمیته تخصصی تشخیص و درمان کووید ـ 19 گفت: واکسن سینوفارمی که اکنون وارد کشور شده مناسب سنین 6 تا 17 سال است و به کودکان سینوفارم تک‌دز تزریق می‌شود.
تصویر واکسن‌های تک دزی مناسب چه سنینی است؟

به گزارش پرسون، پیام طبرسی دبیر کمیته تخصصی تشخیص و درمان کووید ـ 19، درباره واکسن تک‌دزی سینوفارم که امروز به وسیله هلال‌احمر وارد و به وزارت بهداشت تحویل داده شد، گفت: این واکسن چون ویژه کودکان و نوجوانان است به صورت تک‌دزی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در کشورهای چین و امارات نیز تا کنون مورد استفاده قرار گرفته و مورد تایید است.

وی در پاسخ به این پرسش که واکسن مورد قبول و سالم در دنیا برای کودکان کدام است، افزود: واکسن جانسون و جانسون واکسنی تک‌دز است که احتمالاً تا مدتی دیگر 10 میلیون دز از آن وارد ایران خواهد شد و تنها تزریق یک دز برای مقابله با کرونا کافی است.

دبیر کمیته تخصصی تشخیص و درمان کووید ـ 19 درباره مجوزی که چین در استفاده واکسن سینوفارم تک‌دز برای کودکان صادر کرده است، گفت: چین این مجوز را ارائه کرده که واکسن تک‌دز سینوفارم وارد کشور شده است؛ لذا اگر مجوز آن را صادر نکرده بود، آن را وارد نمی‌کردیم.

منبع: فارس

352277