ادعاهای کذب معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا بر علیه ایران؛

ما توانستیم ایران را منزوی کنیم!

معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا مدعی شدایالت متحده با قرار گرفتن در کنار اسرائیل و متحدان عربی‌مانتوانستن ایران را منزوی کنند.
تصویر ما توانستیم ایران را منزوی کنیم!

به گزارش پرسون، مایک پنس معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا گفت: اولین کاری که در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ انجام دادیم قرار گرفتن در کنار اسرائیل و متحدان عربی‌مان برای منزوی کردن ایران بود. ما توانستیم ایران را بیش از هر زمان دیگری منزوی کنیم. اما دولت فعلی در حال بازگشت به عقب است، در حال بازگشت به سیاست‌هایی که زمانی که ما روی کار آمدیم، بی‌نتیجه بودند.

منبع : ایلنا

352162