بیماری کرونا در کشور باید رصد هوشمند شود

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با تاکید بر اهمیت رصد هوشمند بیماری کرونا در کشور، مشکلات این برنامه را گوشزد کرد.

تصویر بیماری کرونا در کشور باید رصد هوشمند شود

به گزارش پرسون، حمید سوری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با شبکه خبر، گفت: با رصد هوشمند، خوشه‌های بیماری و مسیرهای انتشار آلودگی تعیین و بررسی می‌شود.

وی افزود: با سامانه کنترل هوشمند می‌توان بیماری را مدیریت کرد. موضوعی که دنیا نیز آن را پذیرفته و اجرا می‌کند.

سوری ادامه داد: تردد آدم‌ها تعیین کننده است و کانون‌های آلودگی را می‌توان با رصد هوشمند کنترل کرد.

این استاد رشته اپیدمیولوژی افزود: البته در مطالعه‌ای که سال گذشته در تهران بر روی ۲۰ هزار نفر انجام دادیم، متوجه شدیم که می‌توان با رصد هوشمند این بیماری را بهتر کنترل کرد.

سوری با عنوان این مطلب که زیرساخت‌های لازم برای رصد هوشمند در کشور وجود دارد، در عین حال به مشکل ردیابی افراد اشاره کرد و گفت: خطایی که ممکن است رصد هوشمند در کشور ایجاد کند، به لحاظ دکل‌های مخابراتی است که چگونه توزیع شده باشد که باعث شود رفت و آمدها به خوبی مشخص نشود.

حمید سوری افزود: بسیاری از کشورها از رصد هوشمند استفاده می‌کنند، به طوری که برخی کشورها حتی با آلودگی یک نفر نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تردد فرد مبتلا و…، اقدام می‌کنند.

منبع: مهر

352086