این سهامداران بورسی امروز سود کردند

در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس با افت ۳۶ هزار و ۵۳۵ واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۱ هزار واحدی قرار گرفت.
تصویر این سهامداران بورسی امروز سود کردند

به گزارش پرسون، شاخص کل بورس تهران، امروز سی ام شهریور ماه در ابتدای معاملات با افت ۸۲۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحدی قرار گرفت.

در دقیقه‌های پایانی فعالیت بازار سرمایه، شاخص کل بورس با افت ۳۶ هزار و ۵۳۵ واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۱ هزار واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم ۴ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان رسید. «فولاد»، «شستا» و «کگل» سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و «شستا»، «فسبزوار» و «کیمیاتک» سه نماد پر تراکنش بودند.

شاخص هم وزن نیز با افت یک هزار و ۹۸ واحد، روی پله ۴۲۱ هزار واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز سهام در بورس تهران به تعداد ۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون سهم به ارزش ۴ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان رسید.

افت ۴۴۰ واحدی شاخص کل فرابورس

شاخص فرابورس هم با افت ۴۴۰ واحد روی پله ۲۰ هزار و ۷۲۵ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز در فرابورس ایران نیز به تعداد ۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون سهم به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان رسید.

نماد‌های تاثیر گذار در شاخص کل بورس

نماد‌های فسبزوار، کیمیاتک و امین به ترتیب با ۱۷۵.۱۹، ۶۳.۰۹ و ۴۱.۰۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند. فولاد، شستا و کگل، با ۲۴۷۹.۱۱، ۱۸۷۲.۸۹ و ۱۷۴۱.۹۹ واحد، بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند.

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس

نماد‌های فجهان، فرابورس و وسپهر به ترتیب با ۲۲.۰۲، ۲۰.۷۶ و ۱۸.۶۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند. آریا، زاگرس و کگهر با ۷۱.۴۴، ۴۶.۳ و ۳۵.۹۱ واحد، بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند.

برترین گروه صنعت بورس

امروز گروه خودرو بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۵۶۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. گروه شیمیایی و فلزات اساسی و فراورده نفتی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در بورس

سهام شرکت‌های کیمیاتک، غشصفا و قلرست بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های چکاوه، دلقما و قشکر بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهران تجربه کردند.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در فرابورس

نماد‌های اتکای، بمپنا و فرابورس بیشترین افزایش قیمت و نماد‌های مدیریت، تبرک و غدیس بیشترین کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند.

برترین عرضه و تقاضا در بورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های فسبزوار، کمند و پارند و بیشترین عرضه فروش سهام را نماد‌های آپ، کاما و ددامح در بورس تهران داشتند.
برترین عرضه و تقاضا در فرابورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های اتکای، اعتماد و توسن و بیشترین عرضه فروش سهام را نماد‌های مدیریت، اعتماد و اوصتا در فرا بورس تهران داشتند.

بیشترین حجم و ارزش معاملات سهام در بورس و فرابورس

نماد‌های کمند، لپارس و پالایش بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، خساپا و کمند بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

همچنین نماد‌های اراد ۶۴۴، اراد ۷۰۴ و اراد ۸۳۴ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های فجهان، دی و کرمان بیشترین حجم معامله را در فرابورس تهران تجربه کردند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

351198