نقش الگوی کشت در کاهش ضایعات و رونق اقتصاد کشاورزی

در یادداشت پیش رو به مشکلات کشاورزان خوزستان و راه حل آن‌ها پرداخته شده است.
تصویر نقش الگوی کشت در کاهش ضایعات و رونق اقتصاد کشاورزی

به گزارش پرسون موسوی زاده ژورنالیست در یادداشتی نوشت،یکی از مشکلات عمدهِ کشاورزان خوزستانی، که در هر فصل از برداشت محصولات صحنه های تاسفباری را بوجود می آورد نافروش ماندن بخش اعظم بعضی تولیدات کشاورزان و ضایع شدن این محصولات و زیانهای هنگفتی است که به کشاورزان و از این طریق به اقتصاد کشور وارد می شود. این صحنه ها را بسیاری از مردم شخصاً یا از طریق رسانه ها بارها ملاحظه کرده و بر خسارتهائی که از این طریق بر کشاورزان وارد می شود تأسّف خورده اند. نتیجه این کار ازبین رفتن بخش زیادی از دسترنج کشاورزان و دلسردی و سرخوردگی آنان در ادمه کار و کمک به تأمین امنیت غذائی کشور است. ضایعات محصولات کشاورزی که بدلیل بی برنامگی در تولید و عدم سنجش دقیق نیاز بازار و ناتوانی در صدور محصولات بوجود می آید وقتی با ضایعاتی که عوامل دیگر بوجود می آورند جمع شود ۳۵ درصد محصولات کشاورزی را شامل می شود. که به معنی کاهش همین مقدار محصولات کشاورزی از سفرهِ مرد، هدررفتن بیش از یک سوم آب کشاورزی مصرف شده در کشور و زیانهای بیشمار مادی و معنوی دیگر است.

یکی از علل عمده نافروش ماندن بعضی محصولات کشاورزی همچون سیب زمینی، پیاز، گوجه، صیفی جات و مانند آن، نبود الگوی کشت است . الگوی کشت در حقیقت به کشاورزان توصیه می‌کند که با توجّه به ظرفیت و امکانات و منابع و صنایع تبدیلی هر منطقه و نیاز داخلی و پیش بینی میزان صادرات، چه محصولاتی را در چه زمان و به چه میزان تولید کنند تا ضمن کاهش هزینه ها و مصارف تولید، افزایش کیفیت محصول و عملکرد در واحد سطح و اطمینان از وجود بازار، بتوانند در فضائی رقابتی از فروش و یا صادرات محصولات خود به سود مورد انتظار برسند. الگوی کشت کشور یا برنامه کشت جامع محصولات کشاورزی مطابق با شرایط آب و هوائی هر منطقه، که طبق قانون دولت موظّف به تهیه آن است، همراه با مشوّق‌ها و تسهیلات می‌تواند بزرگترین راهنمای کشت برای کشاورزان و مانع کشت مازاد بر نیاز و تحمیل ضرر و زیان به کشاورزان باشد.

وظیف مهم تهیه الگوی کشت طی مصوّبه‌ای از سال ۸۸ به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد لیکن علیرغم تقاضا و گلایه های مکرّر کشاورزان و مجامع صنفی آنان این مصوبه در سالهای گذشته به بهانه های مختلف اجرا نشده و زیانهای بیشمار این ترک فعل در هدر رفتن منابع تولید، از بین رفتن محصولات، خسارت به کشاورزان و اقتصاد کشور کاملاً معلوم است امّا اگر این مصوّبه به درستی اجرا شود، با توجّه به اینکه باعث کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری عوامل تولید و مانند آن شده و از طرفی رفع نگرانی کشاورزان از آینده محصولاتشان را به دنبال دارد، یقیناً مشوّق کشاورزان در اجرای این الگو بوده و منافع زیادی برای اقتصاد کشور دربر خواهد داشت. بهرحال سال جدید زراعی تا چند روز دیگر فرا می رسد و الگوی کشت می تواند راهنمای خوبی برای کشاورزان باشد تا بار دیگر شاهد کشت بیرویه و ضایعات ناشی از آن نباشیم.

منبع: نورخوزستان

350457