اسلامی در نشست خبری مشترک با گروسی مطرح کرد؛

روابطمان با آژانس فنی است نه سیاسی!

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مسائل بین ما و آژانس انرژی اتمی اساسا فنی است و هیچگونه موضوعات سیاسی در روابط فیمابین جایگاهی نخواهد داشت.
تصویر روابطمان با آژانس فنی است نه سیاسی!

به گزارش پرسون، نشست «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی که در تهران برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای مشترک پایان یافت.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری مشترک با «رافائل گروسی» رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مذاکرات سازنده‌ای را با آقای گروسی انجام دادیم.

اسلامی گفت: این مذاکرات برای ایجاد فرصت جهت توسعه تعاملات و همکاری ها در چارچوب موازین و مقررات آژانس انرژی اتمی بود.

وی افزود: مسائل بین ما و آژانس اساسا فنی است و هیچگونه موضوعات سیاسی در روابط فیمابین جایگاهی نخواهد داشت.

سفر گروسی به ایران مربوط به نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است که قرار است طی روزهای ۱۳ تا ۱۷ سپتامبر (۲۲ تا ۲۶ شهریور) برگزار شود.

مدیرکل آژانس اتمی قصد دارد وضعیت همکاری ایران با این نهاد را در نشست بعدی شورای حکام آژانس گزارش دهد

339165