در المپیک توکیو؛

رضا اطری از فینال کشتی المپیک بازماند

رضا اطری کشتی‌گیر ۵۷ کیلوگرم ایران در یک کشتی سخت و حساس با کشتی‌گیر روسیه با نتیجه کشتی خود را واگذار کرد.
تصویر رضا اطری از فینال کشتی المپیک بازماند

به گزارش پرسون، رضا اطری کشتی‌گیر ۵۷ کیلو‌گرم آزادکار ایران در دیدار ماقبل فینال و جدالی نفس‌گیر با زائور اوگویفکشتی‌گیر روسیه ۸ بر ۳ نتیجه را واگذار کرد تا راهی دیدار رده بندی شود.

مصطفی ساجدی

329210