آخرین جزئیات انتخاب شهردار

رئیس موقت شورای ششم تهران از جزئیات انتخاب شهردار تهران گفت.
تصویر آخرین جزئیات انتخاب شهردار

به گزارش پرسون، مهدی چمران، رئیس موقت شورای ششم تهران، درباره آخرین جزئیات انتخاب شهردار در پایتخت اظهار داشت:همه گزینه‌های نهایی باقیمانده برای انتخاب شهردار از نگاه منتخبین شورای ششم قوی هستند ولی تا رأی‌گیری نکنیم، نتیجه قطعی معلوم نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه بازار گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب شهردار در حال حاضر بسیار داغ است، گفت: جلسه ویژه انتخاب گزینه نهایی شهردار بزودی میان منتخبین شورای ششم برگزار می شود.

چمران ادامه داد:‌ اینکه مطرح شده برخی از گزینه‌هایی نهایی مشکل برای شهردار شدن دارند به ما موضوعی اعلام نشده و اگر چنین موضوعی وجود داشت به منتخبین شورا اعلام می‌شد.

رئیس موقت شورای ششم تهران تأکید کرد: در حال حاضر مشخص نیست که کدام گزینه شهردار تهران احتمال بیشتری برای انتخاب شدن دارد و این مسأله به رأی منتخبین شورا بستگی دارد.

وی با اشاره به اینکه رأی 21 منتخب به گزینه های‌ نهایی مخفی است،گفت: جلسه انتخاب شهردار مفصل خواهد بود و منتخبین نظرات موافق و مخالفشان را در مورد گزینه‌ها مطرح می‌کنند.

منبع: فارس

329208