رییس اتحادیه مرغداران استان زنجان در گفت‌وگو با پرسون:

سیستم خوراک دام و طیور ناکارآمد و ناتوان در جلب اعتماد مرغداران است

رئیس اتحادیه مرغداران استان زنجان از ناکارآمدی سیستم خوراک دام و طیور خبر داد.
تصویر سیستم خوراک دام و طیور ناکارآمد و ناتوان در جلب اعتماد مرغداران است

جعفر محمدی حصاری در گفت‌وگو با رسانه پرسون از زنجان، اظهار کرد: سیستم خوراک دام و طیور ناکارآمد است و نتوانسته است تاکنون اعتماد و صداقت مرغداران را نسبت به دان آماده تهیه شده در این واحدها جلب کند.

وی با بیان اینکه مرغداران اعتمادی به سیستم کارخانه‌های خوراک دام و طیور ندارند تا تهیه دان مورد نیاز خود برای مرغداری‌ها را به این واحدها بسپارند افزود: این در حالی است که چنانچه مرغدار خود نسبت به تهیه دان و جیره غذایی مرغداری اقدام کنند با آسودگی خاطر می‌توانند آن را در اختیار طیور خود قرار دهند.

رئیس اتحادیه مرغداران استان زنجان تصریح کرد: عامل تاثیرگذار دیگر در عدم واگذاری کار تهیه جیره غذایی از سوی مرغداران به کارخانه‌های خوراک، انحراف از جریاناتی است که در بحث توزیع نهاده‌ها اتفاق افتاده است.

محمدی حصاری با اشاره با اینکه پیشنهاداتی به کمیسیون کشاورزی در تهران در راستای تسهیل در امر تهیه دان آماده مرغداران از کارخانه‌های خوراک داده شده است، عنوان کرد: اما همه چیز به دولت آینده موکول شده است.

وی با تاکید بر اینکه سیستم تولید در حال حاضر وابسته به شخص و نه برنامه شده است تصریح کرد: درحالی که این موضوع کاملا اشتباه است و سیستم تولید باید مبتنی بر برنامه باشد تا بتواند به موفقیت‌هایی دست یابد.

رئیس اتحادیه مرغداران استان زنجان با بیان اینکه میان دیدگاه‌های کارگزاران تفاوت وجود دارد تاکید کرد: دیدگاه برخی از کارگزاران به خوراک دام، برخی به وارد کنندگان و برخی دیگر به اتحادیه و تشکل‌ها گرایش دارد و این موضوع خود مانعی در راستای برنامه‌ریزی درست برای سیستم تولید شده است.

فاطمه شمشیرگر _استان زنجان

329189