ادعای آقاتهرانی درباره طرح ضد اینترنت مجلس

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، ادعایی جدید درباره طرح مجلس برای محدودسازی اینترنت را مطرح کرده است.
تصویر ادعای آقاتهرانی درباره طرح ضد اینترنت مجلس

به گزارش پرسون، مرتضی آقاتهرانی مدعی شده است که طرح مجلس برای محدودسازی اینترنت مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دستگاههای اجرایی حاکمیتی است.

ادعای جنجالی آقاتهرانی درباره طرح ضد اینترنت مجلس

منبع: جماران

327202