اعلام وصول طرح تشکیل 2 وزارتخانه و سوال ملی از وزیر راه و شهر سازی

طرح تشکیل وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین و سوال ملی از وزارت ره و شهرسازی در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.
تصویر اعلام وصول طرح تشکیل 2 وزارتخانه و سوال ملی از وزیر راه و شهر سازی

به گزارش پرسون، مجتبی یوسفی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصول شده را به شرح زیر قرائت کرد:

- طرح قانون انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و تشکیل دو وزارتخانه حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین

- سوال ملی روح الله نجابت نماینده شیراز و زرقان از وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت عدم اقدام موثر در زمینه طرح جامع حمل و نقل کشور.

327016