304258

برنامه کامل مسابقات یورو 2020

تصویر برنامه کامل مسابقات یورو 2020
برنامه بازی‌های مسابقات جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۰ که در ۱۱ شهر مختلف قاره‌سبز از ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و ۱۶ تیر ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد را گروه ‌به‌گروه و مرحله‌ به‌ مرحله مشاهده می‌کنید.

به گزارش پرسون، برنامه بازی‌های یورو 2020 به شرح زیر است:

برنامه گروه A یورو ۲۰۲۰:

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
ترکیه – ایتالیا (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه المپیکو رم – ایتالیا)

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
ولز – سوئیس (ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه الیمپیا باکو – آذربایجان)

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
ترکیه – ولز (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه الیمپیا باکو – آذربایجان)
ایتالیا – سوئیس (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه المپیکو رم – ایتالیا)

یک‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
ایتالیا – ولز (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه المپیکو رم – ایتالیا)
سوئیس – ترکیه (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه الیمپیا باکو – آذربایجان)

برنامه گروه B یورو ۲۰۲۰:

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
دانمارک – فنلاند (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه پارکن کپنهاگ – دانمارک)
بلژیک – روسیه (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه کرستوفسکی سن‌پترزبورگ – روسیه)

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
فنلاند – روسیه (ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه کرستوفسکی سن‌پترزبورگ – روسیه)

پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
دانمارک – بلژیک (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه پارکن کپنهاگ – دانمارک)

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
فنلاند – بلژیک (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه کرستوفسکی سن‌پترزبورگ – روسیه)
روسیه – دانمارک (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه پارکن کپنهاگ – دانمارک)

برنامه گروه C یورو ۲۰۲۰:

یک‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
اتریش – مقدونیه‌شمالی (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه ملی بخارست – رومانی)
هلند – اوکراین (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه یوهان کرویف آمستردام – هلند)

پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
اوکراین – مقدونیه‌شمالی (ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه ملی بخارست – رومانی)
هلند – اتریش (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه یوهان کرویف آمستردام – هلند)

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
اوکراین – اتریش (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه ملی بخارست – رومانی)
مقدونیه‌شمالی – هلند (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه یوهان کرویف آمستردام – هلند)

برنامه گروه D یورو ۲۰۲۰:

یک‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
انگلیس – کرواسی (ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه ومبلی لندن – انگلیس)

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
اسکاتلند – جمهوری‌چک (ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه همپدن پارک گلاسکو – اسکاتلند)

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
کرواسی – جمهوری‌چک (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه همپدن پارک گلاسکو – اسکاتلند)
انگلیس – اسکاتلند (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه ومبلی لندن – انگلیس)

سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰
جمهوری‌چک – انگلیس (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه ومبلی لندن – انگلیس)
کرواسی – اسکاتلند (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه همپدن پارک گلاسکو – اسکاتلند)

برنامه گروه E یورو ۲۰۲۰:

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
لهستان – اسلواکی (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه کرستوفسکی سن‌پترزبورگ – روسیه)
اسپانیا – سوئد (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه لاکارتوخا سویا – اسپانیا)

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
سوئد – اسلواکی (ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه کرستوفسکی سن‌پترزبورگ – روسیه)

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
اسپانیا – لهستان (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه لاکارتوخا سویا – اسپانیا)

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰
سوئد – لهستان (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه کرستوفسکی سن‌پترزبورگ – روسیه)
اسلواکی – اسپانیا (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه لاکارتوخا سویا – اسپانیا)

برنامه گروه F یورو ۲۰۲۰:

سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
مجارستان – پرتغال (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه پوشکاش‌آرنا بوداپست – مجارستان)
فرانسه – آلمان (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه آلیانتس‌آرنا مونیخ – آلمان)

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
مجارستان – فرانسه (ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه پوشکاش‌آرنا بوداپست – مجارستان)
پرتغال – آلمان (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه آلیانتس‌آرنا مونیخ – آلمان)

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰
آلمان – مجارستان (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه آلیانتس‌آرنا مونیخ – آلمان)
پرتغال – فرانسه (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه پوشکاش‌آرنا بوداپست – مجارستان)

برنامه مرحله یک‌هشتم نهایی یورو ۲۰۲۰:

شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
بازی شماره ۱: تیم دوم گروه A – تیم دوم گروه B (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه یوهان کرویف آرنا – هلند)
بازی شماره ۲: تیم اول گروه A – تیم دوم گروه C (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه ومبلی لندن – انگلیس)

یک‌شنبه ۶ تیر ۱۴۰۰
بازی شماره ۳: تیم اول گروه C – تیم سوم گروه D/ E/ F (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه پوشکاش‌آرنا بوداپست – مجارستان)
بازی شماره ۴: تیم اول گروه B – تیم سوم گروه A/ D/ E (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه لاکارتوخا سویا – اسپانیا)

دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰
بازی شماره ۵: تیم دوم گروه D – تیم دوم گروه E (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه پارکن کپنهاگ – دانمارک)
بازی شماره ۶: تیم اول گروه F – تیم سوم گروه A/ B/ C (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه ملی بخارست – رومانی)

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰
بازی شماره ۷: تیم اول گروه D – تیم دوم گروه F (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه ومبلی لندن – انگلیس)
بازی شماره ۸: تیم اول گروه E – تیم سوم گروه A/ B/ C/ D (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه همپدن پارک گلاسکو – اسکاتلند)

برنامه مرحله یک‌چهارم نهایی یورو ۲۰۲۰:

جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰
بازی شماره ۱: برنده بازی شماره ۶ یک‌هشتم نهایی – برنده بازی شماره ۵ یک‌هشتم نهایی (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه کرستوفسکی سن‌پترزبورگ – روسیه)
بازی شماره ۲: برنده بازی شماره ۴ یک‌هشتم نهایی – برنده بازی شماره ۲ یک‌هشتم نهایی (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه آلیانتس‌آرنا مونیخ – آلمان)

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰
بازی شماره ۳: برنده بازی شماره ۳ یک‌هشتم نهایی – برنده بازی شماره ۱ یک‌هشتم نهایی (ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه الیمپیا باکو – آذربایجان)
بازی شماره ۴: برنده بازی شماره ۸ یک‌هشتم نهایی – برنده بازی شماره ۷ یک‌هشتم نهایی (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه المپیکو رم – ایتالیا)

برنامه مرحله نیمه‌نهایی یورو ۲۰۲۰:

سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
بازی شماره ۱: برنده بازی شماره ۲ یک‌چهارم نهایی – برنده بازی شماره ۱ یک‌چهارم نهایی (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه ومبلی لندن – انگلیس)

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰
بازی شماره ۲: برنده بازی شماره ۴ یک‌چهارم نهایی – برنده بازی شماره ۳ یک‌چهارم نهایی (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه ومبلی لندن – انگلیس)

برنامه فینال یورو ۲۰۲۰:

یک‌شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰
برنده بازی شماره ۱ نیمه‌نهایی – برنده بازی شماره ۲ نیمه‌نهایی (ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه ومبلی لندن – انگلیس)

| 304258