304040

سردار سنایی راد در گفتگو با پرسون؛

توهین کاندیداها به شعور سیاسی مردم/ نامزدها به جای اثبات خود به تخریب دیگری می پردازند

تصویر توهین کاندیداها به شعور سیاسی مردم/ نامزدها به جای اثبات خود به تخریب دیگری می پردازند
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: مردم به بلوغ فکری رسیدند و با قضاوت و رجوع به سوابق عملکرد نامزدها، بهترین انتخاب را خواهند داشت.

سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در گفتگو با خبرنگار سیاسی پرسون در رابطه با مشارکت مردم در انتخابات، اظهارداشت: انتخابات در کشور ما حقی برای ملت است که به برکت انقلاب اسلامی برای ایران رقم خورد.

وی ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انتخابات به شکل فرمایشی و برای مجلس بود؛ اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم در مشارکت های سیاسی شرکت کرده و از حق قانونی خود برای حل مسائل استفاده کردند.

سردار سنایی راد بیان کرد: افرادی را که سابقه درخشان کاری داشته و اصلح می باشند را انتخاب کنید. مناظرات فضایی است که نامزدها ایده ها و سوابق عملکرد خود را در معرض قضاوت دیگران قرار می دهند و گاهی به جای اثبات خود به تخریب دیگری روی می آورند که نوعی بد اخلاقی و توهین به شعور سیاسی مردم است و بایستی کاندیداها از اینگونه رفتارها پرهیز کنند.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرد: مردم به بلوغ فکری رسیدند و با قضاوت و رجوع به سوابق عملکرد نامزدها، بهترین انتخاب را خواهند داشت.

گفتگو از ساراپیرانه

| 304040

مطالب مرتبط