برای اولین بار؛ ریاست یک زن در اتحادیه فوتبال

دبی هیویت به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس انتخاب شد.
تصویر برای اولین بار؛ ریاست یک زن در اتحادیه فوتبال

به گزارش پرسون و به نقل از ساکرنت، اتحادیه فوتبال انگلیس دبی هیویت را به عنوان اولین زن در تاریخ ۱۵۸ ساله خود به عنوان رئیس این نهاد انتخاب کرد.

هویت ۵۷ ساله در ژانویه ۲۰۲۲ روی کار خواهد آمد.

اتحادیه فوتبال انگلیس در نوامبر گذشته با استعفای گرگ کلارک بدون رییس مانده بود. او در یک رسوایی بزرگ بازیکنان سیاه پوست را "رنگین" خواند.

هویت در حال حاضر رئیس گروه رستوران Restaurant Group است.

هیویت با تصمیم کمیته هفت نفره FA انتخاب شد تا برای اولین بار یک زن بر مسند ریاست این نهاد تکیه بزند.

303825