رشد دلار در ابتدای معاملات امروز +جدول

امروز تمامی ارزها روندی کاهشی داشتند وتنها دلار با شروع معاملات رشد کرد.
تصویر رشد دلار در ابتدای معاملات امروز  +جدول

به گزارش پرسون، امروز پنجشنبه 13 خرداد ماه 1400 قیمت دلار در بازار آزاد با 90 ریال افزایش، به 23 هزار و 433 تومان رسیده است. طی معاملات امروز، 234,360 بیشترین مقدار و 228,150 نیز کمترین رقمی است که برای دلار پیش بینی می شود. قیمت یورو با کاهش 70 ریالی نسبت به روز گذشته به 28 هزار و 190 تومان رسیده است.

302993