محکومیت هیات فوتبال گیلان به یک دلیل عجیب!

هیات فوتبال گیلان به دلیلی عجیب محکوم شد!
تصویر محکومیت هیات فوتبال گیلان به یک دلیل عجیب!

به گزارش پرسون، هیئت فوتبال گیلان به یک دلیل عجیب در دادگاه محکوم شد. در یکی از شعبه های دادگاه رشت و به دلیل عدم پرداخت مطالبات یکی از افراد طلبکار، این هیئت به مبلغ حدودا دویست میلیون ریال محکوم شد.

ظاهراً فاکتورهای چاپ بولتن عملکرد سالیانه این هیئت فوتبال که از سال ۹۳ تا ۹۸ توسط گرد آورندگان تهیه و چاپ شده بود، توسط واحد مالی پرداخت نشده و به همین دلیل این افراد شکواییه‌ ای را در این خصوص تنظیم و دادگاه هم به نفع آنها رای داد!

302174