هزینه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ چقدر است؟

تصویر هزینه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ چقدر است؟

به گزارش پرسون، براساس بودجه ۱۴۰۰، دولت ۱۱۷۰ میلیارد تومان برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته است که ۱۶۰ میلیارد تومان از آن سهم شورای نگهبان برای اعمال نظارت استصوابی و مابقی سهم وزارت کشور است.

301662