رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان:

حد فاصل بین مدارس غیرهم‌جنس 200 مترمربع است

رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان از 200 مترمربع بودن حد فاصل میان مدارس متوسطه غیردولتی با مدارس دولتی و غیردولتی غیرهم‌جنس خبر داد.

تصویر حد فاصل بین مدارس غیرهم‌جنس 200 مترمربع است

به گزارش پرسون از زنجان، علی بیات با تاکید بر ضرورت توجه به کیفیت آموزش در مدارس غیردولتی در ایام کرونا، اظهار کرد: بررسی‌های صورت گرفته از عملکرد مدارس غیردولتی نشان می‌دهد، عملکرد این مدارس در ایام کرونا و آموزش‌های مجازی بسیار مطلوب بوده است.

این مسئول ادامه داد: سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، تاییدی بر توسعه مشارکت‌های مردمی است و یکی از اهداف اصلی تشکیل حلقه بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیردولتی نیز استفاده از ظرفیت همه صاحبان اندیشه و خرد در توسعه مشارکت مردم در نهاد تعلیم و تربیت است.

وی هدف اصلی تشکیل حلقه بهبود کیفیت مدارس و مراکز غیردولتی را کمک به مدارس و مراکز در راستای حرکت به سمت تبدیل شدن به یک مدرسه کیفی دانست و افزود: تلاش بر این است تا با تشکیل مستمر این جلسات و بهره‌گیری از نظرات و اندیشه‌های صاحبان اندیشه و خرد، زمینه را برای ارتقای کمی و کیفی این مدارس فراهم کنیم.

بیات با اشاره به لزوم رعایت قوانین و مقررات در همه مدارس و مراکز غیردولتی، تصریح کرد: نظارت بر فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی در راستای کمک به این مدارس و رعایت قوانین و مقررات انجام شده و تلاش بر این است تا از همه ظرفیت‌های قانونی برای توسعه کمی و کیفی این مدارس بهره ببریم.

رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان زنجان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید حدفاصل مدارس و مراکز غیردولتی، خاطرنشان کرد: مطابق مصوبه نودمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی حد فاصل مدارس متوسطه غیردولتی با مدارس دولتی و غیردولتی غیرهم‌جنس ۲۰۰ مترمربع تعیین شده است که در صدور مجوز راه‌اندازی مدارس مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: این موضوع در خصوص مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی غیرهم‌جنس با نظر شورای نظارت مناطق و نواحی و تایید و تصویب شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان تا حداکثر ۲۰۰ مترمربع تعیین شده است.

منبع: ایسنا

286963