286757

قائم مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق اراک خبر داد؛

برگزاری مانور مدیریت برق ادارات استان

تصویر برگزاری مانور مدیریت برق ادارات استان
قائم مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان اراک گفت: مانور مدیریت و کنترل مصارف برق ادارات و دستگاه های اجرایی در استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش پرسون از مرکزی، امید رفیعی با بیان اینکه این مانور برای کلیه دستگاه های اجرایی استان با هدف کنترل مصرف ساختمان های اداری تا حد 50درصدمصارف دوره مشابه سال قبل در ساعت فعالیت و استفاده از مولدهای دیزلی برای حفظ تاب آوری ادارات برگزار شد، افزود: لازم است دستگاه های اجرایی در ایام اوج بار پیش رو، ضمن کاهش و کنترل بار مصرفی در ساعات اداری تا حد 50درصد نسبت به مدت مشابه و کنترل بار در سطح 10درصد برای ساعات غیر اداری جهت تامین نیازهای اولیه و ضروری نیز اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در این مانور 22 اکیپ سنجش میزان همکاری 128دستگاه دولتی در 12شهرستان استان درکاهش بار مصرف برق از طریق به کارگیری مولدهای خود تامین و سایر راهکارهای تعیین شده در ساعات اوج بار بازرسی و نظارت می کنند، افزود: همچنین میزان مصرف برق ادارات از طریق کنترل داده های لحظه ای جمع آوری شده توسط کنتورهای هوشمند، مورد بررسی قرار خواهندگرفت.

رفیعی با اشاره به اینکه میزان کاهش مصرف برق دستگاه‌ ها نیز توسط شرکت پایش و نتیجه به مسوولان مرتبط استان اعلام می‌شود،افزود: از جمله مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر اذهان عمومی، چگونگی مصرف برق ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی است و به همین منظور تمامی ادارات در سال جاری مکلف شده اند با به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود، مصرف برق خود را طبق دستور العمل ابلاغی وزارت نیروکاهش دهند.

وی استفاده از مولدهای اضطراری در ساعات اوج مصرف را از مهم ترین راهکارهای ادارات در کاهش مصرف دانست و گفت: به همه ادارات ابلاغ شده است در صورت عدم رعایت سهمیه کاهش مصرف تعیین شده، مشمول قطع برق خواهند شد و در این زمینه هیچ استثنایی وجود نخواهد داشت.

| 286757

مطالب مرتبط