به دلیل خشکسالی های پی در پی و بلندمدت در استان همدان؛

۴۲ هزار تن میزان تولید علوفه در سال زراعی جاری کاهش یافته است

خشکسالی های بلندمدت در استان همدان علاوه بر خسارت ۸۵ میلیارد تومانی به مراتع این استان ۴۲ هزار تن تولید علوفه را کاهش داده است.
تصویر ۴۲ هزار تن میزان تولید علوفه در سال زراعی جاری کاهش یافته است

به گزارش پرسون از همدان، مراتع استان همدان به وسعت ۸۲۲ هزار هکتار در صورت تولید ۱۲۰ هزار تن علوفه جوابگوی حدود ۵۴۸ هزار و ۲۹ واحد دامی است که ۶۴ هزار هکتار مراتع درجه یک با ظرفیت ۱۰۲ هزار و ۴۶۱ واحد دامی، ۳۲۴ هزار هکتار مراتع درجه ۲ با ظرفیت ۲۳۳ هزار و ۸۱۹ واحد دامی و مابقی معادل ۴۴۹ هزار و ۹۰۰ هکتار مراتع درجه سه با ظرفیت ۲۱۱ هزار و ۷۵۰ واحد دامی در یک فصل چرایی ۶ ماهه را تشکیل می‌دهند.

حال خشکسالی ناشی از کاهش بارندگی در بلند مدت منجر به خسارت ۸۵ میلیارد تومانی به مراتع استان همدان شده است در این زمینه سعید الیاسی رئیس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در جمع خبرنگاران گفت: هر میلی متر کاهش بارندگی موجب افت تولید علوفه به میزان هفت دهم کیلوگرم در هکتار می‌شود که با توجه به وسعت ۸۲۲ هزار هکتاری مراتع استان مراتع می‌توان پیش بینی کاهش ۴۲ هزار تنی میزان تولید علوفه را در سال زراعی جاری کرد.

وی افزود: میزان تولید علوفه با میانگین بارش ۳۳۲ میلیمتر به ۱۱۱ هزار تن می‌رسد که امسال با کاهش بارندگی این رقم به حدود ۶۹ تن کاهش یافته است.

الیاسی تصریح کرد: همچنین هر کیلوگرم علوفه مرتعی ۲ هزار و ۳۰ تومان قیمت گذاری شده که با در نظر گرفتن این رقم می‌توان عنوان کرد کاهش بارندگی و خشکسالی دست کم حدود ۸۵ میلیارد تومان به سطح تولید مراتع استان همدان خسارت زده است.

رئیس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: عشایر باید در ۵۹ سامان عرفی این استان مستقر شوند، اما به علت ورود زودهنگام و برفگیر بودن برخی از این سامان‌ها در شهر‌های همدان و بهار، عشایر کوچ رو مجبور به ورود به مزارع و اراضی کشاورزی شده که این رویه موجب بروز تنش بین آن‌ها و کشاورزان شده است.

الیاسی خاطرنشان کرد: یک هزار و ۲۹۰ خانوار دامدار کوچ رو و نیمه کوچ رو مجاز هستند که از مراتع استان همدان به عنوان مراتع ییلاقی استفاد کنند و ۵۹ سامان عشایری با مساحتی افزون بر ۸۲ هزار و ۹۲۶ هکتار میزبان ۵۹ هزار و ۹۰۴ واحد دامی مجاز دامداران عشایری است.

285814

مطالب مرتبط