سرپرست معاونت فنی منابع طبیعی استان زنجان:

دام‌ها ۲ برابر از ظرفیت مجاز مراتع پیشی گرفتند

سرپرست معاونت فنی منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه ظرفیت مجاز برای مراتع استان ۶۵۰ هزار واحد دامی است، گفت: تعداد دام‌های موجود در مراتع استان بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد دامی است که تقریبا ۲ برابر ظرفیت دام مجاز در مراتع است.

تصویر دام‌ها ۲ برابر از ظرفیت مجاز مراتع پیشی گرفتند

به گزارش پرسون از زنجان، پیمان فقیه با اشاره به اینکه، زمان دقیق ورود دام به مراتع تاریخی است که در پروانه چراهای صادره و یا طرح‌های مرتع‌داری واگذاری، قید شده است، گفت: میانگین زمان آن هم چهار تا پنج ماه است.

وی در خصوص زمان ورود دام به مراتع، هم افزود: این زمان اغلب از نیمه خرداد شروع و در نیمه مهر یا اوایل آبان تمام می‌شود.

سرپرست معاونت فنی منابع طبیعی استان زنجان، با تاکید بر اینکه، ورود هر گونه دام از سایر استان‌ها غیر قانونی است، افزود: هیچ دامداری حق ندارد پروانه چرای دام خود را به غیر (چه بومی و چه خارج از استان) اجاره دهد.

فقیه حداقل زمان لازم برای احیای دوباره مراتع با کشت گونه‌های مرتعی سازگار با آن منطقه بصورت بذرکاری و بذرپاشی را ۲ تا ۳ سال همراه با قرق بیان کرد.

وی آموزش، اعتماد سازی، کمک به معیشت بهره‌برداران، افزایش نیروهای یگان حفاظت همراه با امکانات مورد نیاز آنها را از جمله دغدغه های منابع طبیعی عنوان کرد.

ورود و خروج هرگونه دام بدون مجوز منابع طبیعی، خلاف است

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم از ۲ مورد گزارش ورود ۲۰۰ واحد دامی غیرمجاز خبر داد و گفت: توسط یگان حفاظت نسبت به اخراج آنها اقدام شد.

سرهنگ رضا مهدیون با تاکید بر اینکه ورود و خروج هرگونه دام بدون مجوز منابع طبیعی، خلاف است، افزود: برای مقابله با ورود دام از خارج استان، مکاتبات لازم با شهرستان‌ها صورت گرفته است، تا با همکاری پاسگاه‌های انتظامی، جهت ورود و خروج دام‌ها، مجوز لازم از منابع طبیعی شهرستان‌ها صادر شود.

وی از بهره برداران خواست، هرگونه ورود دام غیر مجاز، اجاره مرتع و نیز بهره برداری از مرتع بیش از ظرفیت پروانه را، به یگان حفاظت گزارش دهند.

منبع: ایرنا

285145

مطالب مرتبط