246372

الزام همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به عمل کردن به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را اجرایی کرده و جلوی اقدامات خلاف ایستادگی کنند.

به گزارش پرسون، حجت‌الاسلام سیدمحمد موحد نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره درخواست گروه‌های مختلف برای تخصیص اولویت دریافت واکسن کرونا اظهار داشت: ما باید جلوی هر نوع رانتی را بگیریم و اینکه تعدادی از گروه‌ها اعلام کنند که به ما هم واکسن کرونا و اولویت تخصیص قائل شوید نوعی رانت محسوب می‌شود و هیچ فرقی هم ندارد این درخواست رانت از سوی نماینده باشد یا هنرمند و وکیل.

وی افزود: جان برای همگان عزیز است ولی باید همه اقشار و گروه‌ها حرمت را نگه داشته و به اولویت‌بندی صورت گرفته از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای تزریق واکسن احترام گذاشته و پایبند باشند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: وقتی مصوبات ستاد ملی کرونا از سوی مقام معظم رهبری مورد تأیید، پذیرش و اجرا قرار می‌گیرد تکلیف بر همگان واضح است که باید به خروجی ستاد ملی مقابله با کرونا احترام گذاشته شود.

موحد گفت: تخصیص واکسن کرونا به غیر از اولویت‌های اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا خلاف است و پذیرفتنی نیست.

وی افزود: همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را اجرایی کرده و جلوی اقدامات خلاف ایستادگی کنند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مردم اگر عمل به قانون را ملاحظه کنند و تبعیضی را نبینند امیدوار شده و خود را با قانون تنظیم می‌کنند؛ اجرای قانون ولو قانون بد از فقدان قانون بهتر است.

موحد اظهار داشت: مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا که بارها مورد تأیید مقام معظم رهبری بوده است به منزله قانون شرعی و الزام‌آور است وتخلف از آن خلاف شرع بوده و هر کسی مدعی التزام به اسلام، دین و قرآن است باید قانونی که مورد تنفیذ مقام معظم رهبری و فصل‌الخطاب است مورد اجرای همگان باشد.

منبع : فارس

| 246372