معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گیلان:

تحقق ۸۵ درصدی اشتغال در بخش کشاورزی

امسال هزار و ۵۰۰ نفر با همکاری سازمان جهاد کشاورزی گیلان مشغول به کار شدند. ‏
تصویر تحقق ۸۵ درصدی اشتغال در بخش کشاورزی

به گزارش پرسون از گیلان، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : میزان اشتغال پیش ‏بینی شده بخش کشاورزی استان برای سال ۹۹ ، هزار و ۷۶۹ نفر بود که با ایجاد اشتغال برای هزار و ۵۰۰ نفر تا بهمن امسال ، ۸۵ درصد این امر تحقق یافت.

بهمن علیزاده افزود : بطور یقین تا پایان اسفند بقیه این افراد به کار مشغول می شوند.

وی به وضعیت اشتغال بخش کشاورزی در شهرستان های استان اشاره کرد و گفت: ‏شهرستان های املش ، سیاهکل و لاهیجان با انجام کامل تعهدات و سایر شهرستان ها با بیش از ۶۵ درصد تعهدات اشتغالزایی ، امسال عملکرد خوبی در ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی دارند.‏

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به ‏اهمیت بخش کشاورزی به عنوان عامل توسعه اقتصادی کشور ، گفت : بدون رفع ‏موانع توسعه در این بخش ، نمی توان انتظار داشت سایر بخش ها از جمله بخش صنعت به ‏شکوفایی و توسعه دست یابند.

234350