229748

معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد:

اجرایی شدن طرح جهش تولید در ۶۶۰ هزار هکتار از دیمزار‌های کشور

تصویر اجرایی شدن طرح جهش تولید در ۶۶۰ هزار هکتار از دیمزار‌های کشور
معاون وزیر جهاد کشاورزی روز یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های جهش تولید در کرمانشاه اعلام کرد طرح جهش تولید در ۶۶۰ هزار هکتار از دیمزار‌های کشور در حال اجراست.

به گزارش پرسون از کرمانشاه، وفابخش معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از طرح‌های جهش تولید کرمانشاه با بیان این که این طرح امسال در کشور آغاز شده است گفت: یکی از اهداف اجرای این طرح استفاده حداکثری از آب سبز در دیمزار‌ها ست.

وفابخش با اعلام اینکه در این طرح ۱۲ هزار نفر مشارکت دارند که در زمینه به نژادی و به زراعی در مزارع اقدامات تحقیقاتی را انجام می‌دهند تصریح کرد: هدف دیگر اجرای این طرح افزایش تولید در دیمزار‌ها است و این امر ناشی از تغییر در زنتیک انواع گیاهان و انتقال تکنولوژی به مزارع است.

وی افزود: این طرح با همکاری کشاورزان کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی در حال اجراست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش زراعت هم وضعیت دیمزار‌های استان کرمانشاه را مناسب ارزیابی کرد و افزود: ۷۶ درصد از زمین‌های زراعی استان کرمانشاه به صورت دیم زیر کشت قرار دارد.

وفابخش در پایان هم گفت: ایجاد صنایع تبدیلی در کنار کشاورزی و ارتباط و هماهنگی بین صاحبان این صنایع و کشاورزان می‌تواند رونق کشاورزی را به همراه داشته باشد.

| 229748

مطالب مرتبط