229728

حمایت تمام قد پلیس از سرباز وظیفه + فیلم

تصویر حمایت تمام قد پلیس از سرباز وظیفه + فیلم
سردار اشتری: از مامور وظیفه شناسمان حمایت خواهیم کرد.

به گزارش پرسون، سردار اشتری، فرمانده ناجا در واکنش به سیلی زدن یک نماینده به صورت یک سرباز راهور: کسی از قانون مستثنا نیست.

سردار اشتری در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا فیلمی از این لحظه سیلی خوردن در دست پلیس وجود دارد، گفت: این موضوع در حال بررسی است.

| 229728

مطالب مرتبط