228090

2020 گرمترین سال دو قرن اخیر شد

تصویر 2020 گرمترین سال دو قرن اخیر شد
سال ۲۰۲۰ به عنوان گرمترین سال در تاریخ هواشناسی جهان به ثبت رسید و شرایطی نسبتا برابر با سال ۲۰۱۶ داشت.

به گزارش پرسون، مسئله نگران کننده این است که رکوردشکنی گرمایی سال ۲۰۲۰ در شرایطی رخ داده که در این سال پدیده «ال نینو» بروز کرد که اثر خنک کننده داشت. درحالی که رکورد گرمای سال ۲۰۱۶ در پشت پدیده «ال نینو گرم کننده» ظاهر شد.

بررسی یادشده که توسط اتحادیه اروپا صورت گرفته، نشان می‌دهد متوسط دمای سطح کره زمین در جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۲۵ سانتیگراد بیشتر از متوسط دمای ثبت شده در سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ بوده است. این رقم نسبت به متوسط دمای ثبت شده از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ نیز ۰.۶ درجه سانتیگراد افزایش نشان می ‌دهد.

این افزایش در مورد قاره اروپا به ترتیب ۱.۶ و ۰.۴ درجه سانتیگراد بوده است. بیشترین نگرانی مربوط به قطب شمال است که در آن متوسط دمای ثبت شده در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ بیش از ۰.۶ درجه سانتیگراد افزایش یافته است.


بیشتر بخوانید؛

اهداف توافق اقلیمی پاریس محقق نشده است


بر اساس این بررسی، ۶ سالی که گرم ترین سال های جهان محسوب می شوند همگی در ۶ سال اخیر رخ داده ‌اند و ۲۰ سالی که گرمترین سال های جهان محسوب می شوند همگی در ۲۱ سال گذشته قرار دارند.

این بررسی می افزاید: دهه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ گرم‌ترین دهه ثبت شده است که از سال ۱۹۸۰ میلادی به بعد روند صعودی آشکاری را ادامه داده است.

با این حال آنچه که رکورد جدید گرم ترین سال را به ویژه مورد توجه قرار می دهد این است که بخش هایی از نیم کره جنوبی زمین دمای هوای پایین تر از متوسط را به دلیل بروز پدیده «ال نینو »که اثر خنک کننده داشت، تجربه کردند و این الگوی خوبی برای سال های آینده که با «ال نینو گرم کننده» مواجه هستند، محسوب نمی شود.

منبع: ایرنا

| 228090