228023

کشف گونه جدیدی از کرونا ویروس در ژاپن

تصویر کشف گونه جدیدی از کرونا ویروس در ژاپن
ژاپن گونه‌ای جدید از ویروس کرونا را شناسایی کرده است که با نسخه‌های یافته شده در بریتانیا و آفریقای جنوبی تفاوت دارد.

به گزارش پرسون، ژاپن گونه‌ای جدید از ویروس کرونا را شناسایی کرده است که با نسخه‌های یافته شده در بریتانیا وآافریقای جنوبی تفاوت دارد. ۴ فرد مبتلا به این ویروس جهش‌یافته، از برزیل به ژاپن سفر کرده بودند.

اگرچه این نسخه کرونا ویروس با گونه‌های بریتانیایی و آفریقایی متفاوت است اما برخی ویژگی‌های مشترک در آنها مشاهده شده است. مطالعات بیشتر در خصوص اینکه آیا علائم آن فرق دارند و یا واکسن روی آن اثرگذار است یا خیر در حال انجام است.

| 228023