222036

یک میدان در کشور به نام شهید محسن فخری‌زاده شد

تصویر یک میدان در کشور به نام شهید محسن فخری‌زاده شد
۲۴ ساعت پس از ترور شهید محسن‌ فخری‌زاده، میدان اصلی شهر آبسرد به نام شهید محسن‌ فخری‌زاده شد.

به گزارش پرسون، ۲۴ ساعت پس از ترور شهید محسن‌ فخری‌زاده، شهرداری و شورای شهر آبسرد، میدان اصلی این شهر را از میدان شهرداری به نام «میدان شهید دانشمند فخری‌زاده» تغییر نام داده و تابلوی آن را در این میدان نصب کردند.

منبع: بهار نیوز

| 222036