221953

برای اولین بار در ارسنجان؛

کشت 10 هکتار جو با دستگاه جوی و پشته‌کار در ارسنجان

تصویر کشت 10 هکتار جو  با دستگاه جوی و پشته‌کار در ارسنجان
برای نخستین بار، همزمان با کاشت گندم با دستگاه جوی و پشته‌کار در شهرستان ارسنجان، کشت 10 هکتار جو به همین شیوه انجام شد.

به گزارش پرسون از فارس، سرپرست واحد مکانیزاسیون جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان از آغاز کشت جو در سطح نزدیک به چهار هزار هکتار از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد و گفت: برای اولین بار در سطح شهرستان واستان، برای کاشت جو ، یک دستگاه جوی و پشته کار در این شهرستان به کار گرفته شده است.
کیومرث ابراهیمی با بیان اینکه بهترین زمان کاشت جو در این شهرستان از اواخر آبان ماه تا اواخر آذر ماه است، تصریح کرد: به کاری گیری دستگاه مذکور و کالیبراسیون نمودن دستگاه با حضور دکتر نجفی نماینده شرکت ماشین برزگر همدان جهت کشت بر روی پشته های بلند صورت گرفت.
وی با اشاره به سطح 3000هکتار ابلاغی کشت جو در شهرستان ارسنجان اظهار کرد: طرح کشت بر روی پشته های بلند مورد استقبال کشاورزان شهرستان واقع گردیده وبه همین منظور اجرای طرح ترویجی تحقیقاتی ارقام جو نرمال با دستگاه کشت روی پشته های بلنددر مزرعه محمود دهقانی با حضور دکتر طهماسبی و مهندس ولی زاده از مرکز تحقیقات زرقان کشت شد.‬
این مقام مسئول خاطر نشان کرد : سهولت و سرعت آبیاری،کاهش 20 درصدی مصرف آب نسبت به شیوه سنتی، کاهش 25 درصدی مصرف بذر ، یکنواختی در سبز شدن مزرعه وحفظ تراکم مناسب ، کاهش خطر خوابیدگی و کاهش بیماری، از جمله مزایای کشت جو با دستگاه جوی و پشته کار می توان عنوان کرد. همچنین پیش بینی می شود عملکرد مزارع جو به روش پشته کاری 15درصد نسبت به شیوه سنتی افزایش یابد. این طرح با آب کمتر، تولید بیشتری حاصل می‌شود و ضمن ایجاد باور در کشاورز، کاهش هزینه‌های تولید نیز روی می‌دهد.
وی در پایان بیان کرد: به منظور اجرای طرح‌های بهزراعی استفاده از بذور گواهی شده در دستور کار است وارقام کشت شده جو در مزارع کشاورزی شهرستان ارسنجان ؛ ریحانه، ود، وپر می باشد.

| 221953

مطالب مرتبط