206056

اگر فقط 5 ثانیه جاذبه زمین قطع شود چه خواهد شد؟

تصویر اگر فقط 5 ثانیه جاذبه زمین قطع شود چه خواهد شد؟
آیا می دانید با متوقف شدن جاذبه زمین به مدت 5 ثانیه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در ادامه از اتفاقاتی که در صورت متوقف شدن جاذبه زمین رخ می دهد آگاه خواهید شد.

به گزارش پرسون؛ همانطور که می دانید، جاذبه یک نیروی بسیار مهم است که امنیت زندگی روی زمین را تضمین می کند ولی آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر جایی روی زمین بود، که می توانستیم جاذبه را روشن یا خاموش کنیم، چه اتفاقی می افتاد؟ تصور کنید که در یک روز خوب، زمین تصمیم می گرفت آن را برای کمی سرگرمی جاذبه اش را خاموش کند؟ به عبارت دیگر، اگر جاذبه زمین از زمین محو شود، چه اتفاقی خواهد افتاد، حتی برای 5 ثانیه؟ برای پاسخ ابتدا توضیحی در مورد جاذبه زمین بخوانید.
جاذبه چیست؟
یکی از اساسی ترین نیروهای عالم است که پاهای ما را روی زمین، و ستاره ها در آسمان نگه می دارد ؛ جاذبه نیروی ای است که زمین روی همه چیز اعمال می کند - هر چیزی که کمی جرم داشته باشد و این شامل همه چیز از بلندترین آسمانخراش ها تا حشرات فوق سبک است. اگر جرم داشته باشید، جاذبه شما را در چنگ خودش دارد. زمین، نیروی جاذبه (نیروی گرانشی) را در همه چیز روی کره زمین اعمال می کند و آن را پایین می کشد به عبارت دیگر، جاذبه نیرویی است که همه چیز را به زمین متصل می کند.

زمانی که فیلم های در فضای خارجی را با اتفاقاتی که می افتد تماشا می کنید، ممکن است نسبت به آن فضانوردان شناور و سرگردان در عدم وجود جاذبه احساس حسادت بکنید و به حالشان غبطه بخورید. در حقیقت، ممکن است شما حتی از جاذبه بدتان آمده باشد که تمام مدت شما را پایین نگه می دارد با این حال چنانچه در بخش سرگرمی نمناک می خوانید اگر به طور کامل درک کنید که اگر جاذبه تصمیم بگیرد که خاموش شود چه اتفاقی می افتد، ممکن است نخواهید که این اتفاق بیفتد و به دلیل وجود جاذبه شکر گزار خداوند باشید.

عدم حضور 5 ثانیه ای جاذبه:
بدون جاذبه همه چیز بدون وزن می شود و بلافاصله دیگر هیچ چیز سر جایش نمی ماند. حالا، من می توانم حدس بزنم که به چه چیزی فکر می کنید؛ شما ممکن است فکر کنید که به محض اینکه جاذبه ناپدید شود، شروع به شناور شدن و پرواز کردن در همه جا- شهرها، شاید حتی تمام کشورها می کنید این خیلی عالی است، درست است؟اگر اینطور فکر می کنید، کاملاً غافلگیر می شوید… و باید بگوییم که این حتی یک سورپرایز هم نیست و نتیجه آنقدرها هم که فکر می کنید جالب و جذاب نخواهد بود.

در نبود جاذبه، شما در اطراف شناور نخواهید شد، به جای آن، مثل خار و خاشاک بیابان ها می شوید، بوته هایی که سریع حرکت می کنند و هیچ توانایی در کنترل خود ندارند. این تنها شما نخواهید بود؛ همه چیز حرکت خواهد کرد، از جمله ساختمان ها، ماشین ها، خانه ها، درختان … همه چیز در حال سقوط و چرخش دیوانه وار در اطراف زمین می شود و این به این دلیل است که زمین همچنان به سرعت در حال چرخیدن است، همان طور که همیشه این کار را انجام می داد. به خاطر داشته باشید که این جاذبه است که همه چیز را در جای خود نگه می دارد و این سرعت سر سام آور زمین را برای شما کاهش می دهد با این حال، این یک معامله بزرگ است، در مقایسه با دیگر انواع تخریبهای که فقدان جاذبه می تواند موجب آن شود.

شما می توانید انتظار یک مکاشفه در یک مقیاس جهانی را داشته باشید، چون همه چیز شروع به جدا شدن از ریشه های اش را خواهد کرد و شروع به غلت خوردن، ریزش و افتادن به طور تصادفی، تا حدی شبیه آنچه در آن فیلم های مخرب حماسی نشان می دهند، می شود و یا حتی ممکن است ، چیزهای بدتری اتفاق بیفتد.

اتمسفر زمین بدون جاذبه نیز ناپدید می شود به این معنی است که تغییر ناگهانی و شدیدی در فشار هوا بوجود می آید که به معنی قطع فوری و همزمان گوش های داخلی هر انسانی در سیاره است؛ چیز ترسناکی است!

اوه! یک چیز دیگر هم هست که فراموش کردم. ما به اکسیژن برای نفس کشیدن نیاز داریم، و بدون اتمسفر، اکسیژن روی کره زمین وجود نخواهد داشت. بدون آن اکسیژن لازم، زندگی در سیاره محبوب ما متوقف خواهد شد. بله، فقدان جاذبه تنها برای 5 ثانیه نمایش بزرگی را حتی برای بعدش باقی خواهد گذاشت، و افراد زیادی برای لذت بردن از این سیاره باقی نخواهند ماند. این می تواند به معنای راه اندازی مجدد کامل روی زمین باشد.

| 206056