اوراق اختیار فروش تبعی، قراردادی است که شرکت‌های فعال در بازار سرمایه برای حفظ دارایی سهام خود و حمایت از سهامداران منتشر می‌کنند.

درمان با گیاهان دارویی؛

روش ساده برای درمان زانو درد

زانو‌ها عضوی موثر در بدن که با تحمل وزن ابزار حرکتی برای انسان هستند و تا زمانی که آسیب نبینند، درک وابستگی به این عضو مشخص نمی‌شود.