• نام عکاس: فاطمه عموزاد
  • شماره گزارش: 209723
  • پنج شنبه 15 آبان 1399
  • 67

سیاهی های فرهنگ عمومی شهر

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

بی گمان یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین ارزش‌های اخلاقی رعایت حقوق دیگران در جامعه است. غفلت برخی از شهروندان در احترام به قانون و حقوق شهروندی در منظر صاحب نظران علوم اجتماعی به عنوان بحران اجتماعی تلقی می‌گردد. افراد جامعه با رعایت قوانین و هنجار‌های اجتماعی و تقویت فرهنگ عمومی آرامش پایدار برای جامعه به ارمغان می‌آورند.

209723