• شماره گزارش: 207833
  • سه شنبه 22 مهر 1399
  • 17

تقدیر از کودک کُش!

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

مدیر اجرایی یونیسف: نقش ریاض در قبال کودکان یمنی «انسانی!» است.

207833