221209

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:

تایید پروتکل نحوه و میزان تجویز و مصرف داروهای رایج در مبارزه با بیماری کووید۱۹

تصویر تایید پروتکل نحوه و میزان تجویز و مصرف داروهای رایج در مبارزه با بیماری کووید۱۹
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: گایدلاین با همکاری گروه های مختلف هیات علمی، با در نظر گرفتن مسایل خاص منطقه و تاکید بر رعایت مفاد گایدلاین های جهانی و کشوری در خصوص تجویز داروهای گوناگون برای مبارزه با کووید۱۹ تهیه شده و به زودی جهت اجرا به تمامی بیمارستان ها ابلاغ می شود.

دکتر مرادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در گفتگو با پرسون، اظهار داشت: روز شنبه در نشستی با حضور مدیرکل بیمه سلامت استان، معاونین درمان و غذا و دارو، رییس دانشکده پزشکی، نمایندگان گروه های عفونی و داروسازی و ... گایدلاین ویژه استان‌ کرمانشاه در مبارزه با کووید۱۹ تایید شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: گایدلاین با همکاری گروه های مختلف هیات علمی، با در نظر گرفتن مسایل خاص منطقه و تاکید بر رعایت مفاد گایدلاین های جهانی و کشوری در خصوص تجویز داروهای گوناگون برای مبارزه با کووید۱۹ تهیه شده و به زودی جهت اجرا به تمامی بیمارستان ها ابلاغ می شود.

مرادی افزود: در این گایدلاین بر تجارب ارزشمند پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه تکیه شده و همزمان مسایل خاص استان نیز لحاظ شده است.

آسیه کرمی- استان کرمانشاه

| 221209