221191

معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان:

اولین رویداد شتاب میناکاری در اصفهان برگزار شد

تصویر اولین رویداد شتاب میناکاری  در اصفهان برگزار شد
معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان، گفت: اولین رویداد شتاب میناکاری در اصفهان به منظور حمایت از صنعت میناکاری برگزار شد.

به گزارش پرسون، احسان مشگلانی در اولین رویداد شتاب میناکاری اظهار داشت: در این رویداد بالغ بر 60 ایده رسید که از این میزان تعدادی انصراف دادند و 45 ایده به مرحله انتخاب رسید و امروز 11 ایده به مرحله نهایی رسید و از میان آن 3 ایده انتخاب می شود.

وی بیان داشت: در حوزه ایده پردازی ۷۰ درصد ایده ها از بین شاغلین این بخش بوده است و کمتر از ۲۰ درصد از درون دانشگاه یعنی دانشجویان و اساتید هستند.

معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان با اظهار اینکه در گذشته صنایع دستی در جهیزیه ها و در دکور منازل و فرش دستبافت زیر پای مردم بود، گفت: این در حالی است که در دوره قاجار دنیا به سمت مدرنیزیسم رفت و صنایع دستی و اصالت بومی اصفهان و ایران به فراموشی رفت.

وی با اشاره به اینکه تا آخر سال 7 رویداد دیگر از سوی دانشگاه علمی کاربردی اصفهان برگزار می شود، اعلام کرد: بدنبال رویداد موسیر در تیران وکرون نه تنها توانستیم بیکاری را در این شهرستان رفع کنیم بلکه از اطراف برای کار به تیران وکرون مراجعه می‌کنند به این صورت که سه شهرستان را وارد ساختیم و در حوزه برش، پودر و کشت موسیر اقدام کردیم.

معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان گفت: خانه بسیاری از هنرمندان به موزه مبدل شده است زیرا که در حوزه فروش صنایع دستی غفلت کردیم.

| 221191