تحلیلگر مسائل آمریکا در گفتگو با پرسون:

سیاست‌های جهانی‌سازی تسریع کننده افول آمریکا

تصویر سیاست‌های جهانی‌سازی تسریع کننده افول آمریکا
سیاست‌های جهانی‌سازی باعث شده که قدرت در درون آمریکا به سمت تهی شدن حرکت کند. طیف طرفدار این سیاست برای این‌که حقوق کارگران و هزینه‌های تولید را کاهش دهند، تولید را به خارج از آمریکا منتقل کرده‌اند، در نتیجه اشتغال در آمریکا کاهش پیدا کرده و مشکلات معیشتی ایجاد شده است و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی درون جامعه آمریکا می‌تواند به درگیری‌ها، شورش‌ها وحتی برخوردهای مسلحانه منجر شود.

پارسا نجفی کارشناس بین‌الملل و تحلیلگر مسائل آمریکا در گفتگو با پرسون، در خصوص روند انتقال قدرت در آمریکا، اظهار کرد: جامعه سیاسی آمریکا دچار یک مسئله اساسی و یک شکاف و گسست مهم و حیاتی شده است. یک طیف مخالف جهانی‌سازی و طرفدار بازگشت تولید به آمریکا و افزایش قدرت درونی آمریکا به عنوان یک واحد مستقل سیاسی هستند و طیف دیگر خواستار استمرار سیاست‌های امپراطوری معابانه آمریکا در چارچوب نظم نوین جهانی یا همان جهانی‌سازی هستند.

نجفی در ادامه تشریح کرد: این دو طیف سیاسی اکنون نماینده دو گروه چالش برانگیز در داخل جامعه آمریکا هستند و مشکلات این دو طیف سیاسی، ریشه اقتصادی دارد و به این سادگی‌ها و به این زودی‌ها برطرف نخواهد شد.

وی افزود: هر شخصی در آمریکا به قدرت برسد نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند یعنی چه ترامپ رئیس جمهور شود و چه بایدن، باز هم شاهد درگیری‌های مستمر در آمریکا خواهیم بود چرا که نکته اساسی چالشی است که بین دو طیف سیاسی جامعه امریکا وجود دارد.

این کارشناس بین‌الملل و تحلیلگر مسائل آمریکا بیان کرد: اساس سیاست در آمریکا در اختیار قشر ثروتمند آمریکا است که اصطلاحاً به آن، یک درصد جامعه آمریکا گفته می‌شود یعنی همان کسانی که صاحب ابَرشرکت‌ها، سهامداران اصلی وال استریت و همچنین بانکداران اصلی امریکا هستند.

پارسا نجفی افزود: در حال حاضر این یک درصد اصلی دچار اختلاف هستند یعنی بخشی خواستار استمرار سیاست جهانی‌سازی هستند و بخش دیگر خواستار حفظ آمریکا به عنوان یک حاکمیت مقتدر هستند. طرفداران ترامپ خواهان بازگشت تولید به درون آمریکا هستند.

وی با بیان این‌که سیاست‌های جهانی‌سازی باعث شده که قدرت در درون آمریکا به سمت تهی شدن حرکت کند، عنوان کرد: طیف طرفدار این سیاست برای این‌که حقوق کارگران و هزینه‌های تولید را کاهش دهند، تولید را به خارج از آمریکا منتقل کرده‌اند، در نتیجه اشتغال در آمریکا کاهش پیدا کرده و مشکلات معیشتی ایجاد شده است.

این کارشناس بین‌الملل و تحلیلگر مسائل آمریکا تصریح کرد: یک درصد قشر ثروتمند آمریکا که به نوعی مالک و صاحب اختیار ایالات متحده امریکا هستند و سیاست‌های کلان و گسترده آمریکا را مشخص می‌کنند، تعیین می‌کنند بایدن در کاخ سفید باشد یا ترامپ، نه مردم آمریکا و رأی آن‌ها.

آمریکا در مسیر سقوط

وی در خصوص شکل‌گیری جنگ داخلی در آمریکا اظهار داشت: اگرچه در بسیاری از ایالت‌های آمریکا از گارد ملی استفاده کرده‌اند ولی نهادهای امنیتی در آمریکا آنقدر ضعیف نیستند که به این سرعت وارد فاز جنگ داخلی شوند. هرچند آمریکا به این سمت حرکت خواهد کرد اما نه در روزهای آینده یا یک سال آینده.

پارسا نجفی در پایان اشاره کرد: قدرت آمریکا در بلند مدت به شدت رو به کاهش می‌رود. هرچه مشکلات آمریکا افزایش پیدا کند، قدرت جهانی آمریکا کاهش پیدا می‌کند و هرچه قدرت امپراطوری آمریکا و تأثیرگذاری آن بر سایر کشورهای جهان کاهش پیدا کند، مشکلات اقتصادی و اجتماعی درون جامعه آمریکا افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند به درگیری‌ها، شورش‌ها وحتی برخوردهای مسلحانه منجر شود.

| 221170