221131

عضو انجمن جامعه شناسی ایران در گفت و گو با پرسون؛

والدین، نباید مالک مطلق کودک باشند

تصویر والدین، نباید مالک مطلق کودک باشند
یک جامعه شناس گفت: باید برای کودکان کار خانه هایی امن در نظر گرفته شود تا خطر تجاوز آنها را تهدید نکند.

نیره توکلی جامعه شناس و عضو انجمن جامعه شناسی ایران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پرسون در خصوص رفع معضل تجاوز به کودکان کار اظهار داشت: برای رفع این معضل در ابتدا باید یک سری قوانین مرتبط به کودکان در جامعه اصلاح شود که شامل کودکان در خانه و کار می شود.

توکلی بیان کرد: برای جلوگیری از اقدام به تجاوز کودکان در ابتدا باید کودکان از طریق خانواده کنترل شوند و اگر کودک مشکل بدسرپرستی دارد باید از طریق سازمان های مربوطه بر عملکرد خانواده نظارت شود.

وی مطرح کرد: کودکان کار معلول تضاد طبقاتی و فقر هستند. برای آن که دیگر در سطح خیابان ها شاهد کودکان کار نباشیم در ابتدا باید ریشه های این معضل اجتماعی شناسایی و حل شود. به طور مثال باید بررسی کرد که کودک کار بدسرپرست است یا عضو باندهای قاچاق کودک می باشد. مهاجر هستند یا بومی.. و با توجه به نیاز کودک مشکلات رفع شود.

عضو انجمن جامعه شناسی ایران دامه داد: باید برای کودکان کار خانه هایی امن در نظر گرفته شود تا خطر تجاوز آنها را تهدید نکند.

توکلی تأکید کرد: در این راستا باید مجلس کم کار به فکر اصلاحات قوانین قدیمی در خصوص فرزندان باشد و مادر و پدر را مالک مطلق جان فرزندان نداند. نباید کودکان را به دست خانواده های بدسرپرست سپرد تنها به این دلیل که مالک کودکان هستند.

وی در ادامه به تصریح قوانین در این خصوص پرداخت و گفت: در قوانین ما که منبعث از موازین فقهی است این رابطه حقوقی به طور عمده ذیل نهادی تحت عنوان «ولایت» سامان می یابد. در این چارچوب ولیّ طفل پدر و جد پدری به موازات یکدیگرند و مادر فرزند در اینجا نقشی ندارد. مطابق ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی «هر یک از پدر و جدّ پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند». در فقه، ولایت را‌ ولایت‌ بر نفس، مال و حقوق اطفال می دانند‌.

دراین زمینه برخی فقهای مشهور معتقدند که مبنای ولایت بر کودک، رعایت عدم مفسده است. یعنی لازم نیست عملی را که ولی برای فرزندش انجام می دهد، درآن مصلحت یا نفعی برای کودک وجود داشته باشد. به طورخلاصه در این دیدگاه ولی قهری کودک صاحب مال و جان طفل صغیر خود است.

از همین روست که مطابق بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲«اقدامات والدین … که به منظور تادیب یا حفاظت آن‌ها (اطفال) انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد». حتی اگر جرم باشد قابل مجازات نیست. حد اعلای این رویکرد را البته در نفی قصاص در شرایطی که پدر، فرزند خود را به قتل برساند می توان مشاهده کرد.

این جامعه شناس در پایان گفت: کودکان کار باید شناسایی شوند و باید نظارتی باشد که مشخص شود کودکان به علت چه موضوعی در خیابان ها هستند و از کودکان حمایت به همراه تامین امنیت شود. در رسانه ها باید در این زمینه فرهنگسازی شود و مردم در سطح خیابان هر خشونتی نسبت به کودکان کاردیدند را باید گزارش دهند.

| 221131