220961

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه:

تعیین تکلیف املاکی که هیچ استفاده ای ندارند

تصویر تعیین تکلیف املاکی که هیچ استفاده ای ندارند
معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: بهینه سازی یا فروش املاک بلا استفاده یک دستورالعمل ملی است، هر زمینی در هر جا ساخت و ساز شده باید اجاره داده شود یا مورد استفاده قرار بگیرد و اگر نشد فروخته شود، همچنین در ادارات استان تعدادی املاک هیچ استفاده ای نمی شود که بایستی تکلیف آنها مشخص شود.

به گزارش پرسون از کرمانشاه، افشین کریمی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه امروز چهارشنبه در بیستمین جلسه کارگروه مولد سازی و فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی، که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هر مدیری نخواهد اموال مازاد را بهینه سازی کند و یا اگر نتوانست این اموال را بهینه سازی کند آن را بفرشد با او برخورد می شود.

کریمی با اشاره به تحریم ها در کشور ما، گفت: بهینه سازی یا فروش املاک بلا استفاده یک دستورالعمل ملی است، هر زمینی در هر جا ساخت و ساز شده باید اجاره داده شود یا مورد استفاده قرار بگیرد و اگر نشد فروخته شود، همچنین در ادارات استان تعدادی املاک هیچ استفاده ای نمی شود که بایستی تکلیف آنها مشخص شود.

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه تاکید کرد: ما در زمان تحریم هستیم برای اینکه امورات جاری کشور را بچرخانیم راه صحیح فروش املاک مازاد است، سرمایه مردم را نمی شود خواباند، بنابراین بایستی به دنبال بهینه سازی یا فروش املاک بود.

مدیرانی که دستورالعمل را اجرا نمی کنند بایستی پاسخگو باشند
کریمی خطاب به مدیران ذی ربط حاضر در جلسه گفت: مگر نیروی انسانی سرمایه اصلی شما نیست، مهمترین دغدغه ذهنی هر مدیر تأمین بودجه پرسنلی است، ما امروز با همکارانی مواجه هستیم که حدود شش ماه اضافه کار خود را دریافت نکرده اند.

این مسؤول تاکید کرد: منظور ما از اموال بلا استفاده فقط فروش نیست، از اموال بایستی استفاده بهینه شود، اجازه داده شود و اگر نشد به فروش برسد، ساختمان های بلا استفاده را در روستاها به عنوان مثال به هلال احمر واگذار کنید برای پایگاه یا برای استفاده کتابخانه اجاره داده شود.

لازم به ذکر است: در این جلسه مدیران ادارات و نماینده گان آنها در خصوص املاک بلااستفاده اداره خود گزارشی دادند و قرار شد تکلیف کلیه اموال بلا استفاده ادارات بزودی مشخص شود.
مهین رحمانی- استان کرمانشاه

| 220961