210408

پیام تبریک رسانه پرسون برای انتصاب نماینده جدید بنیاد دعبل در استان یزد

تصویر پیام تبریک رسانه پرسون برای انتصاب نماینده جدید بنیاد دعبل در استان یزد

برادر ارجمند جناب آقای محمد رضا دهقانی

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی بعنوان نماینده بنیاد دعبل خزائی که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی‌ های‌ شما برادر گرامی است را تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

رسانه پرسون

حیران_ استان یزد

| 210408