تبریک رسانه پرسون برای استانداری کرمانشاه

تصویر تبریک رسانه پرسون برای استانداری کرمانشاه

جناب آقای وحید خسروی

موفقیت تنها با اشتیاق، استقامت، کار سخت و صداقت شکل می‌گیرد. شما همیشه با این ویژگی‌ها شناخته می‌شوید و شایسته موفقیت امروزتان هستید. عرض تبریک ما را بپذیرید.

رسانه پرسون

بر اساس نتایج ارزیابی صورت گرفته توسط شورای اطلاع رسانی دولت در سطح دستگاه های اجرایی و استانداری سراسر کشور و مکاتبه سخنگوی دولت؛ استانداری کرمانشاه در حوزه عملکرد رسانه ای در هفته دولت حائز رتبه برتر کشور شد.

| 210404