209974

شمخانی:

‏پایان ‎ترامپ، حکم مقدر تاریخ است

تصویر ‏پایان ‎ترامپ، حکم مقدر تاریخ است
دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت: بیشتر مردم ⁧آمریکا⁩ بر کارنامه سراسر ناکامیِ تفکری که قلدری و زورگویی را حلال مشکلات می‌دانست، مهر مردودی زدند.

به گزارش پرسون، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتر خود نوشت:

‏پایان ترامپ، شگفتی نیست، حکم مقدر تاریخ است. بیشتر مردم ‎آمریکا بر کارنامه سراسر ناکامیِ تفکری که قلدری و زورگویی را حلال مشکلات می‌دانست، مهر مردودی زدند. آیا دولت منتخب این درک را دارد که زیر قاب عکس او در کاخ سفید به جای عبارت چهل و پنجمین رییس جمهور بنویسد: «عبرت آیندگان»

| 209974