208117

کریمی در گفتگو با پرسون؛

نژاد پرستی در امریکا سیاسی و سلیقه ای است

تصویر نژاد پرستی در امریکا سیاسی و سلیقه ای است
مدیرگروه اروپا، دفتر مطالعات سیاسی و روابط بین الملل وزارت خارجه با توجه به سیاست گذاری ترامپ در نژاد پرستی گفت: موضوع هم سلیقه ای، نژاد پرستی و سیاسی است و از لحاظ دموکراتیک(جمعیت شناسی) جمعیت رنگی ها در امریکا مدتهاست که بیشتر از سفیدها بوده اما همیشه در انتخابات مکانیزم هایی وجود داشته است.

دکتر سید وحید کریمی، مدیرگروه اروپا، دفتر مطالعات سیاسی و روابط بین الملل وزارت خارجه در گفتگو با خبرنگار سیاسی پرسون، در موضوع بحث ریشه های نژاد پرستی در امریکا گفت: موضوع داستان سیاه وسفید، سفید و رنگی، نژاد پرستی و تبعیض نژادی بحث جدیدی نیست همیشه در غرب بوده، کسانی که غیر بومی، اروپایی و سفید هستند که همیشه خود را یک شهروند دسته دوم محسوب می کنند.

مدیرگروه اروپا، دفتر مطالعات سیاسی و روابط بین الملل وزارت خارجه افزود: در غرب از روی اسم می توانند تشخیص دهند که ریشه شهری که برای شغل تقاضا کرده از کجا و چگونه است، در غرب با مصاحبه فرد را از لحاظ رنگ پوست و نژادیابی ارزیابی می کنند که شهروند کدام کشور بوده است.

کریمی با عنوان اینکه همیشه در غرب این نژاد پرستی سیستماتیک وجود داشته است تشریح کرد: در دوران 4 ساله ترامپ رئیس حمهور کنونی امریکا بحث نژاد پرستی علم شد و در حال حاضر هم باید به آینده نگاه کنیم اگر ترامپ در انتخابات پیروز نشود برای اولین بار تحقق رنگین پوستان بر سفید پوستان اتفاق می افتد.

مدیرگروه اروپا، دفتر مطالعات سیاسی و روابط بین الملل وزارت خارجه افزود: این تحلیل و راهبرد می طلبد که چه بر سر امریکای آینده خواهد آمد اما نژاد پرستی، تبعیض نژادی و تفاوت رنگی در امریکا و اروپا همیشه وجود دارد.

سیاست گذاری ترامپ در نژاد پرستی آیا بعد سیاسی، یا نگاه سلیقه ای به نژاد پرستی دارد؟

مدیرگروه اروپا، دفتر مطالعات سیاسی و روابط بین الملل وزارت خارجه گفت: این موضوع هم سلیقه ای، نژاد پرستی و سیاسی است و از لحاظ دموکراتیک(جمعیت شناسی) جمعیت رنگی ها در امریکا مدتهاست که بیشتر از سفیدها بوده اما همیشه در انتخابات مکانیزهایی وجود داشته است.

کریمی ادامه داد: رنگین ها یا به جهت تنبلی یا مکانیزم هایی که وجود داشته در رای گیری ها شرکت نکرده اند و سفیدها متوجه این موضوع شده اند که دیر یا زود اگر بر روال عادی پیش برود رنگین ها از نظر رای بیشتر ار سفیدها خواهند بود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در امریکا موضوع حیات سفیدهاست و برای استمرار حاکمیت سفیدهای نژاد پرست در امریکا می جنگند.

مدیرگروه اروپا، دفتر مطالعات سیاسی و روابط بین الملل وزارت خارجه با بیان اینکه در حال حاضر با بی عدالتی ها رنگی ها تحریک شده اند که در انتخابات شرکت کنند افزود: رنگی ها طرفدار دموکرات ها هستند اما سفیدها نیز همین سیاست ها را در پیش دارند و امریکا در حال تغیر و تحول است که ادامه خواهد داشت.

| 208117