207701

دهیار روستای همدانک :

کوچه ها و خیابان های روستای همدانک نو نوار شد

تصویر کوچه ها و خیابان های روستای همدانک نو نوار شد
حسین لطفی طلب دهیار روستای همدانک از توزیع آسفالت در خیابان ها و کوچه های این روستا خبر داد.

بهارستان _ پرسون؛ لطفی طلب، دهیار همدانک گفت: از جمله معابر روستای همدانک که تاکنون زیر سازی وآسفالت ریزی شده شامل خیابان شهید عابدین زاده، خیابان گلستان، خیابان منتهی به سالن ورزشی جهان پهلوان تختی، خیابان های رودکی و احمدی می‌باشد.

وی اظهار داشت: کوچه های گلستان و بوستان نیز از جمله کوچه هایی بود که آسفالت ریزی در آنها صورت گرفت. میزان اعتبار این پروژه را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

دهیار همدانک شهروندان را سرمایه و تکیه گاهی برای مجموعه دهیاری برشمرد و ادامه داد: تلاش می شود تا با جلوگیری از کنده کاری های بی جا و مدیریت حفاری های اجتناب ناپذیر، از تخریب آسفالت خیابان ها و معابر عمومی جلوگیری شود.

مهدیزاده_ تهران

| 207701